زیبایی آواز و دستگاه موسیقی اشعار عاشورایی یزد در قالب نوحه
زیبایی آواز و دستگاه موسیقی اشعار عاشورایی یزد در قالب نوحه

مهدی صادقی؛ محمود صادق زاده؛ عزیزاله توکلی کافی آباد

دوره 12، شماره 4 ، دی 1399، ، صفحه 133-152

https://doi.org/10.22108/liar.2020.122442.1834

چکیده
  رویداد عاشورا در شکل‌گیری و تحول بعضی از الحان و انواع دستگاه‌ موسیقی بسیار تأثیرگذار بوده است. در این جستار با هدف کشف زیبایی موسیقی نوحه‌های شهر یزد به شیوۀ توصیفی، تحلیلی و استشهادی، ویژگی‌های آهنگی، ...  بیشتر