بررسی موسیقی‏ بیرونی و کناری در غزلیات قصاید ظهیر‏فاریابی
بررسی موسیقی‏ بیرونی و کناری در غزلیات قصاید ظهیر‏فاریابی

محمد فولادی؛ عبدالرضا زند

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 165-178

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20574

چکیده
  ظهیر‏فاریابی یکی از نام‏آوران عرصه شعر فارسی به‏ خصوص غزل است. او نقش عمده‏ای در شکل‏ گیری، تحول و اعتلای غزل فارسی داشت ‏است. این مقاله، بر اساس نرم افزار آماری SPSS و با استفاده از آزمون‏ های ...  بیشتر