بررسی روان شناختی شخصیّت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیّت آبراهام مزلو
1. بررسی روان شناختی شخصیّت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیّت آبراهام مزلو

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 14 دی 1399

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2021.125198.1929

چکیده
  انسان کامل و ارائة تصویری روشن از او یکی از موضوعات مورد بحث در بعضی از علوم انسانی از جملة ادبیات و روان شناسی است. در میان نظریه های متعدّد در مورد شخصیّت یکی از نگرش های نو در روان شناسی، نظریة انسان ...  بیشتر
هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
2. هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی

دوره 8، شماره 3 ، پاییز 1395، ، صفحه 43-62

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20583

چکیده
  منظومة دلاویز ویس و رامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران بزرگ سبک خراسانی در میان سال‌های ‌(432-446ه.ق) به بحر هزج آن را به نظم درآورده است. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین ...  بیشتر
سبک شناسی تاریخ بلعمی
3. سبک شناسی تاریخ بلعمی

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری

دوره 8، شماره 1 ، بهار 1395، ، صفحه 55-64

http://dx.doi.org/10.22108/liar.2016.20554

چکیده
  سبک‌شناسی آثار گذشتگان موجب به دست آوردن درک بهتری از آن آثار و زبان به‌کاررفته در آن خواهد شد. تاریخ بلعمی یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌‌‌‌ها به زبان دری است که تا امروز از دستبرد حوادث مصون مانده است. ...  بیشتر
زیبایی‌شناسی رمز گردانی
4. زیبایی‌شناسی رمز گردانی

علی محمدی آسیابادی

دوره 1، شماره 1 ، زمستان 1388، ، صفحه 81-96

چکیده
  برخی از صنایع ادبی در زبان فارسی، صنایعی هستند که ارزشهای بلاغی پدیده دوزبانگی را نشان می‌دهند. متأسفانه، در کتابهای بلاغت ارزش زیباشناختی این صنایع را شرح نداده‌اند، اما امروزه با استفاده از نظریه‌های ...  بیشتر