بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی

دوره 13، شماره 1 ، فروردین 1400، ، صفحه 129-150

https://doi.org/10.22108/liar.2021.125198.1929

چکیده
  انسان کامل و ارائة تصویری گویا و روشن از او از موضوعات بحث‌انگیز در علوم انسانی ازجمله ادبیات و روان‌شناسی است. در میان نظریه‌های شخصیت و از نگرش‌های نو در روان‌شناسی، نظریة انسان‌گرایی است که در ...  بیشتر
هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20583

چکیده
  منظومة دلاویز ویس و رامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران بزرگ سبک خراسانی در میان سال‌های ‌(432-446ه.ق) به بحر هزج آن را به نظم درآورده است. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین ...  بیشتر
سبک شناسی تاریخ بلعمی
سبک شناسی تاریخ بلعمی

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 55-64

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20554

چکیده
  سبک‌شناسی آثار گذشتگان موجب به دست آوردن درک بهتری از آن آثار و زبان به‌کاررفته در آن خواهد شد. تاریخ بلعمی یکی از قدیمی‌ترین کتاب‌‌‌‌ها به زبان دری است که تا امروز از دستبرد حوادث مصون مانده است. ...  بیشتر
زیبایی‌شناسی رمز گردانی
زیبایی‌شناسی رمز گردانی

علی محمدی آسیابادی

دوره 1، شماره 1 ، اسفند 1388، ، صفحه 81-96

چکیده
  برخی از صنایع ادبی در زبان فارسی، صنایعی هستند که ارزشهای بلاغی پدیده دوزبانگی را نشان می‌دهند. متأسفانه، در کتابهای بلاغت ارزش زیباشناختی این صنایع را شرح نداده‌اند، اما امروزه با استفاده از نظریه‌های ...  بیشتر