تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح
تبیین جایگاه صفت در گفتمان مدح

مینا کاظمی؛ زهره نجفی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 149-168

https://doi.org/10.22108/liar.2020.121461.1794

چکیده
  شعر مدحی آشکارترین نمونۀ شعر ایدئولوژیک در ادبیات کلاسیک فارسی است که در اصلی‌ترین کارکرد خود، حافظ منافع حاکمیت و تثبیت ­کنندۀ آن است. شاعران مدیحه‌سرا در مقام افرادی متعلق به نهاد قدرت، شعر به ­ویژه ...  بیشتر
بررسی و تفسیر رمزگان‌های متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی
بررسی و تفسیر رمزگان‌های متنی در داستان طوطی و بازرگان مثنوی

زهره نجفی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 191-200

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20576

چکیده
  روایت‌شناسی شاخه‌ای از نشانه‌شناسی است که با هر نوع روایت، اعم از ادبی یا غیرادبی، کلامی یا دیداری داستانی یا غیرداستانی، سروکار دارد و به دنبال آن است که واحدهای کمینه روایت و به اصطلاح «دستور پیرنگ» ...  بیشتر