بحث در تشبیه تمثیل و کارکرد آن در غزل صائب تبریزی
بحث در تشبیه تمثیل و کارکرد آن در غزل صائب تبریزی

محمد حکیم آذر

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 117-136

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20571

چکیده
  این مقاله به بررسی غزل‌های صائب تبریزی از لحاظ کاربرد انواع تشبیه تمثیل و کارکردهای آن پرداخته است. تشبیه تمثیل از گونه‌های خاص تشبیه است. در یک طبقه‌بندی ساده می‌توان آن را به سه نوع گسترده، نیمه‌فشرده ...  بیشتر