غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی
غزل‌های ابوالقاسم حالت با تکیه‌بر جنبۀ فنون گفتمان معنایی

محمّدامین احسانی اصطهباناتی؛ عنایت الله شریف پور؛ محمدرضا صرفی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 125-140

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131364.2084

چکیده
  گفتمان معنا، رویکردی جدید در ادبیات و زبان‌شناسی است که با تأثیرپذیری از داده‌های علم پدیدارشناسی، دریچه‌ای بدیع را در مطالعات نشانه‌شناسی می‌گشاید. در این رویکرد، نشانه‌معناها طی فرایند گفتمانی ...  بیشتر
بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت
بررسی سرعتِ روایت در حکایت‌های گلستان سعدی بر اساس نظریّۀ ژنت

امید وحدانی فر؛ محمّدرضا صرفی؛ محمّد صادق بصیری

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 33-50

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21094

چکیده
  حکایت­های گلستان سعدی، از جملۀ موفّق­ترین حکایات ادبیّات کهن فارسی هستند. در این پژوهش که با هدف نمایاندن یکی از ارزش­‌های گلستان سعدی صورت پذیرفته، مسئلۀ «سرعتِ روایت» به عنوان عاملی مؤثّر ...  بیشتر