دو شاعر با یک تخلص، عرشی یزدی و عرشی اکبر آبادی
دو شاعر با یک تخلص، عرشی یزدی و عرشی اکبر آبادی

احمدرضا یلمه ها

دوره 6، شماره 1 ، مرداد 1393، ، صفحه 71-80

چکیده
  این پژوهش بر آن است تا به بررسی و تحلیل زندگی و شعر دو شاعر سده‌های دهم و یازدهم هجری بپردازد که با فاصله زمانی نسبتاً کوتاهی با یکدیگر می‌زیسته‌اند و هر دو یک تخلّص داشته‌اند. طهماسب قلی بیگ یزدی از ...  بیشتر
نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی بر اساس نسخه‌های تازه یافته
نقد و تحلیل تحریفات دیوان فلکی شروانی بر اساس نسخه‌های تازه یافته

احمدرضا یلمه ها

دوره 2، شماره 2 ، بهمن 1389، ، صفحه 97-108

چکیده
  حکیم نجم‌الدین محمّد فلکی از شعرای معروف قرن ششم هجری است که در قصبه شماخی از توابع شروان متولّد شد. فلکی گوینده‌ای نازک خیال و شیرین سخن است که بر خلاف معاصران خود، به سهولت کلام و روانی سخن متمایل بود. ...  بیشتر