پژوهش‌های مسأله ‌محور در مطالعات ادبی
پژوهش‌های مسأله ‌محور در مطالعات ادبی

احمد رضی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 13-26

چکیده
  آگاهی از روش‌شناسی تحقیق موجب افزایش اثربخشی و کارایی پژوهش می‌شود. یکی از مباحث با ارزش و راهگشای روش تحقیق، بحث از اصول و مهارتهای پژوهش‌های «مسأله‌محور» است که در مطالعات ادبی کمتر مورد توجه ...  بیشتر