بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر
بررسی نمودهای هنجارگریزی در «خوان هشتم» و راز ماندگاری این شعر

صغری سلمانی نژاد مهرآبادی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 127-138

چکیده
    هنجارگریزی یکی از روش­های برجسته­سازی و آشنایی زدایی است که ابتدا مورد توجه فرمالیست­های روسی واقع شد. نخستین بار این لفظ توسط شکلوفسکی مورد توجه قرار گرفت. فرمالیست­ها زبان شعر را با زبان ...  بیشتر