واکاوی نمودهایی از روایت تاریخ جایگزین در رمان‎ ‎تاریخی‎ ‎شاه بی‌شین
واکاوی نمودهایی از روایت تاریخ جایگزین در رمان‎ ‎تاریخی‎ ‎شاه بی‌شین

حکیمه ایزدی؛ محمدرضا نجاریان

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 31-46

https://doi.org/10.22108/liar.2021.127634.1983

چکیده
  رمان شاه بی‌شین اثر محمدکاظم مزینانی، روزنامه‌نگار و نویسندة معاصر ایرانی است. رمانی تاریخی که حوادث زندگی محمدرضا پهلوی را از زمان پادشاهی رضاشاه تا مرگ محمدرضا با زاویۀ ‌دید دوم شخص، از نگاه محمدرضا ...  بیشتر
بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی
بررسی آماری اوزان غزل‌های غالب دهلوی

محمّدرضا نجّاریان؛ مریم غضنفری

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 149-160

چکیده
  غالب دهلوی معروفترین سخن‌سرای قرن سیزدهم هـ.ق. در هند است. در آن سرزمین او را لسان الغیب و شهنشاه سخن می‌نامند . غالب 334 غزل فارسی خود را در 20 وزن سروده ‌است؛ 85 درصد غزل‌های او در شش وزن پرکاربرد کل غزل ...  بیشتر
بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری
بررسی ویژگیهای فعل در ترجمه تفسیر طبری

محمّدرضا نجاریان؛ احمد حیدری

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 113-128

چکیده
  ترجمۀ تفسیر طبری، فراهم آمده در زمان سامانیان، قدیمی‌ترین ترجمۀ فارسی قرآن و از قدیمی‌ترین کتب نثر فارسی است. بررسی ویژگیهای نثر این کتاب که مطابق با نثر معیار آن روز و دور از حالت روایی و شاعرانه است، ...  بیشتر