کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی )
کارکردهای هنری و تصویری حروف در شعر (با تاکید بر شعر خاقانی )

محسن ذوالفقاری؛ علی اکبر کمالی نهاد

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 49-66

چکیده
  شاعر برای انتقال عاطفه به مخاطب، زبان خود را به طرق گوناگون تقویت می کند. ایجاد خلاقیت و نوآوری با ابداع تصاویر تازه، ورود به عرصه های گوناگون خیال و ... از ویژگی های شاعران خلاق در راستای تقویت زبان ادبی ...  بیشتر