نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی
نقدی بر بلاغت تصویر محمود فتوحی

فاطمه مدرسی؛ هادی طیطه

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 93-100

https://doi.org/10.22108/liar.2022.134081.2155

چکیده
  بلاغت سنتی جوابگوی بررسی بسیاری از تصاویر شعر مدرن ازجمله تصاویر شاعران سمبولیست و وابستگان تصاویر انتزاعی نیست؛ به همین سبب باید مبانی تازه‌ای پی‌ریزی کرد تا با آن بتوان زیبایی این آثار را نشان داد ...  بیشتر
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی
دلایل بلاغی ذکر نهاد در داستان شیخ صنعان از دیدگاه علم معانی

الهیار افراخته؛ فاطمه مدرسی؛ بهمن نزهت

دوره 11، شماره 3 ، مهر 1398، ، صفحه 47-68

https://doi.org/10.22108/liar.2019.116187.1590

چکیده
  نهاد، بخشی از جمله و رکن اصلی کلام است. برای ذکر نهاد باتوجه‌به احوال مخاطب دلایل بلاغی متعدد ذکر کرده‌اند. این مقاله بر آن است تا اغراض بلاغی ذکر نهاد را در حکایت شیخ صنعان، از منطق‌الطیر عطار، بررسی ...  بیشتر
دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده
دگردیسی چهره های نمادین در اشعار صفارزاده

فاطمه مدرسی؛ فرشته رستمی

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 15-30

چکیده
  طاهره صفارزاده نویسنده، محقق، مترجم و یکی از شاعران برجسته ادبیات معاصر است که شعرش را بستری برای بیان عواطف، اندیشه و باورهای مذهبی قرار داده است. یکی از شگردهای این شاعر در بیان عواطف و اندیشه‌هایش، ...  بیشتر
نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی
نگاهی به عوامل موسیقی ساز در تمهیدات عین القضات همدانی

فاطمه مدرّسی؛ مریم عرب

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 35-48

چکیده
  صنعت های بدیعی افزون بر کارکردهای زیباشناسانه ی خود تأثیرات گوناگونی بر کلام می گذارند. موسیقی درونی یکی از اثرات صنایع بدیعی است که می تواند نقش مهمی در زیباسازی کلام و تأثیر آن بر مخاطب داشته باشد. منظور ...  بیشتر
تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی
تأثیر رمانتیسم در آثار میرزاده عشقی

فاطمه مدرسی؛ علی صمدی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 19-36

چکیده
  رمانتیسم جنبشی ادبی است که در اواخر قرن هیجدهم از انگلستان آغاز شد و اوایل  قرن نوزدهم زمانی که به اغلب کشورهای اروپایی، اروپای شرقی و حتی روسیه گسترش یافت به شکل یک مکتب ادبی ظهور کرد. این مکتب تأثیر ...  بیشتر