حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20552

چکیده
    ترجمه جمله‌های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می‌آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی ...  بیشتر
انواع «ی» در زبان فارسی امروز
انواع «ی» در زبان فارسی امروز

سیدمحمدرضا ابن الرسول؛ محمد رحیمی خویگانی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 49-58

چکیده
  یکی از مباحث مهمی که در دستور زبان فارسی کمتر مورد توجه قرار گرفته است، مبحث چندگونگی «ی» در این زبان است، «یائی» که هم در مقام واژه، هم در مقام تکواژ تأثیر فراوانی بر غنای زبان فارسی دارد اما ...  بیشتر
«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی
«تعلیل» در معانی حروف جرّ عربی و حروف اضافه فارسی

سیّد محمّد ابن الرّسول؛ سمیّه کاظمی نجف‌آبادی

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 27-46

چکیده
  در پژوهش حاضر نگارندگان با تکیه بر دستور زبان عربی و فارسی و نیز بر اساس مطالعات دستورپژوهان و فرهنگ‌نویسان دو زبان، به بررسی مفهوم تعلیل به عنوان یکی از مهم‌ترین معانی مشترک حروف جرّ عربی و حروف اضافه ...  بیشتر