انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی
انواع شهرآشوب و کهن ترین شهرآشوب صنفی

بتول مهدوی؛ محمد بهنام فر؛ مصطفی شمس الدینی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 43-54

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20553

چکیده
  شهرآشوب در لغت به معنی کسی است که به لحاظ زیبایی شهر را بیاشوبد و به عبارتی ترکیب وصفی است برای توصیف زیبارویان فتنه‌انگیز و در اصطلاح ادبی به اشعاری اطلاق می‌شود که شاعر در آن، شهر، اهل شهر یا درباریان ...  بیشتر