فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی
فواید لغوی و تازگی‌های ترکیبی «مثنوی دِوَل‌رانی و خضرخان» امیرخسرو دهلوی

امیرحسین دولتشاهی؛ سید مهدی نوریان

دوره 13، شماره 3 ، مهر 1400، ، صفحه 1-30

https://doi.org/10.22108/liar.2019.117421.1628

چکیده
  منظومة دِوَل‌رانی و خضرخان امیرخسرو دهلوی افزون‌بر دارابودن نکته‌های آگاهی‌بخش از تاریخ، فرهنگ، اجتماعیات و محیط طبیعیِ هندوستانِ قرن هفتم و اوایل قرن هشتم درزمینة نوع کاربرد واژگان زبان فارسی نیز ...  بیشتر
بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی‌های «حسن گلوسوز» و «ساقی‌نامۀ میکدۀ شوق» رشید تبریزی
بررسی هنجارگریزی معنایی در مثنوی‌های «حسن گلوسوز» و «ساقی‌نامۀ میکدۀ شوق» رشید تبریزی

شهلا حاج طالبی؛ سید مهدی نوریان؛ قربانعلی ابراهیمی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 39-60

https://doi.org/10.22108/liar.2020.125823.1942

چکیده
  در نظریۀ فرمالیسم وجه شعری براثر عدول از هنجار زبان برای اغراض هنری پدید می‌آید. از مهم‌ترین این شیوه‌ها در زبان خودکار، هنجارگریزی معنایی است که با کاربرد صورت‌های خیالی و ایجاد روابط معنایی بدیع ...  بیشتر
نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی
نقش عنصر «فضا‌سازی» در خلق محتوای حماسی در «هفت‌خان رستم» از شاهنامة فردوسی

اعظم حسین زاده صلاتی؛ سید مهدی نوریان؛ سید مرتضی هاشمی

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22108/liar.2020.119291.1714

چکیده
  در عرصۀ داستان‌نویسی معاصر، تحلیل آثار برمبنای عناصر داستان به‌منظورِ تعیین نوع ادبی اثر، شناخت و نقد متن و سنجش قدرت و هدف داستان‌پرداز بسیار رواج یافته است. اگر یکی از رموز جاودانه‌شدن شاهنامه، ...  بیشتر
بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی
بررسی تلمیح و اقتباس مضامین قرآنی و احادیث نبوی در مثنوی نه‌سپهر امیرخسرو دهلوی

امیدوار عالی محمودی؛ سید مهدی نوریان؛ محمد فشارکی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21767

چکیده
  قرآن برای مسلمانان همواره سرچشمۀ الهام و بزرگ‌ترین مکتب برای پرورش مؤمنان و جویندگان حقیقت بوده است. ظاهر و باطن قرآن سرشار از زیبایی‌ها و رازهایی است که به فراخور استعداد و فهم متوسلان بدان، رخ می‌نماید. ...  بیشتر