یک نوع «شمار تردیدی» در تاریخ بیهقی
یک نوع «شمار تردیدی» در تاریخ بیهقی

مریم محمودی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 185-192

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21026

چکیده
  صفتهای شمارشی شامل صفتهای شمارشی اصلی ، ترتیبی ، کسری و توزیعی است . در صفت شمارشی اصلی گاهی معدود نکره بر عدد مقدم می‌شود . در این حالت شمار خاصی با عنوان شمار تردیدی به وجود می‌آید . این نوع شمار مفهوم ...  بیشتر
تشبیه برجسته ترین ویژگی سبکی کلیله و دمنه
تشبیه برجسته ترین ویژگی سبکی کلیله و دمنه

مریم محمودی

دوره 6، شماره 2 ، آذر 1393، ، صفحه 121-132

چکیده
  کلیله و دمنه از نمونه های برجستۀ نثر فنی فارسی است . کاربرد صنایع لفظی و معنوی و صور خیال از جمله تشبیه ، استعاره، مجاز و کنایه از ویژگی های سبکی این کتاب است . در این بین تشبیه به عنوان موثرترین ابزار تخیل ...  بیشتر