زحافات عروضی تابع نظمی دقیق
زحافات عروضی تابع نظمی دقیق

علی حیدری

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 65-72

چکیده
  این مقاله به بررسی شیوه‌های قدیم بیان زحافات در کتاب‌های عروضی و ارائۀ روشی نو و علمی برای آن می‌پردازد. زحافات یا تغییراتِ احیاناً جزئی و جایزی که در افاعیل عروضی رخ می­دهند، در عروض سنتی و جدید کاربرد ...  بیشتر
مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ
مقایسه سبکی اقتفاهای صائب از حافظ

علی حیدری؛ قاسم صحرایی؛ پروانه مؤمن نیا

دوره 3، شماره 1 ، فروردین 1390، ، صفحه 63-74

چکیده
  یکی از شگردهای صائب نظیره‌گویی است. در دیوان او به نام حدود هشتاد شاعر اشاره شده است. بعد از مولوی، بیشترین استقبال و اقتفاهای صائب از حافظ است. صائب بیست و نه غزل را به استقبال غزل‌های حافظ سروده که در ...  بیشتر