شخصیت و شخصیت پردازی در رمان نخل ها و آدم ها
شخصیت و شخصیت پردازی در رمان نخل ها و آدم ها

فریده خواجه پور؛ ذوالفقار علامی

دوره 5، شماره 2 ، آبان 1392، ، صفحه 109-122

چکیده
  یکی از عناصر کلیدی و بسیار تعیین کننده در داستان نویسی امروزی پرداختن به شخصیت و شخصیت پردازی است. اشخاص ساخته شده ای راکه در داستان و نمایشنامه ظاهر می شوند شخصیت می نامند و شخصیت؛ در اثر روایتی یا نمایشی، ...  بیشتر