بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین
بررسی انواع تکرار و کارکردهای آن در ویس و رامین

امین بنی طالبی؛ مسعود فروزنده

دوره 9، شماره 3 ، مهر 1396، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93955

چکیده
  «تکرار» در زیباشناسی هنر از مباحث اساسی است و در ادبیات و به‌خصوص در شعر نقش بسزا دارد. این فن ادبی در صورت کاربرد مناسب، جنبه‌های زیباشناسیک خواهد داشت و از دیدگاه سبک­شناختی نیز گاه بیانگر سبک ...  بیشتر
هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی
هنجارگریزی در ویس و رامین فخرالدین اسعد گرگانی

مسعود فروزنده؛ علی محمدی آسیابادی؛ امین بنی طالبی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 43-62

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20583

چکیده
  منظومة دلاویز ویس و رامین از داستان‌های روزگار اشکانیان است که فخرالدین اسعد گرگانی از شاعران بزرگ سبک خراسانی در میان سال‌های ‌(432-446ه.ق) به بحر هزج آن را به نظم درآورده است. هنجارگریزی یکی از مؤثرترین ...  بیشتر