تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی
تحلیلِ شناختی استعارة زمان در اشعار یدالله بهزاد کرمانشاهی

هاشم کرمی؛ نسرین علی اکبری؛ زانیار نقشبندی

دوره 14، شماره 1 ، فروردین 1401، ، صفحه 53-72

https://doi.org/10.22108/liar.2022.132178.2105

چکیده
  استعاره هرچند در نگاه بعضی از صاحب‌نظران، نوعی انحراف از هنجارهای متعارف زبان خودکار به شمار می‌رود، شیوه‌ای از فرایند گریزناپذیر در شکل‌گیری استدلال و اندیشه است؛ به این معنا که نظام اندیشگانی بشر ...  بیشتر
بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»
بررسی نقد و نظریۀ ساختارگرایی در مقالات مجله‌های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه»

باخان احمد حمە امین؛ نسرین علی اکبری؛ عرفان رجبی

دوره 12، شماره 3 ، مهر 1399، ، صفحه 169-190

https://doi.org/10.22108/liar.2020.123382.1868

چکیده
  این جستار دربارۀ مقالاتی است که در مجله های «نقد ادبی» و «زانکوی سلیمانیه» چاپ شده ­اند. حجم نمونه­ از آن مقاله ­ها شامل 188 مقالة فارسی و 76 مقالة کردی است. مرحلة بعد در جداسازی نوع نقد و ...  بیشتر