هنجارگریزی‌های محمدعلی بهمنی در قالب سنتی غزل و تجربۀ قالب‌های نوین شعری
هنجارگریزی‌های محمدعلی بهمنی در قالب سنتی غزل و تجربۀ قالب‌های نوین شعری

زهرا نصر اصفهانی؛ مریم مظلومی

دوره 10، شماره 2 ، تیر 1397، ، صفحه 101-118

https://doi.org/10.22108/liar.2017.94207

چکیده
  یکی از مؤلفه‌های فرم شعر قالب آن است که در کنار عناصر دیگری چون زبان، تصویر، موسیقی و محتوا مجموعاً ساختار کلی شعر را تشکیل می‌دهد. هنجارشکنی و ساختارگریزی شاعر در هر یک از حیطه‌های یادشده می‌تواند ...  بیشتر
فرهنگ ّفرهنگ
فرهنگ ّفرهنگ

زهرا نصر اصفهانی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 121-132

چکیده
  میرزا ابوالقاسم شیرازی متخلّص به «فرهنگ»، خوشنویس و شاعر قرن سیزدهم ه. ق، فرزند وصال شیرازی است. وی آثار ارزنده‌ای را چون دیوان شعر، فرهنگِ فرهنگ، رساله طب‌البله، شرح حدائق‌السحر و شرح و ترجمه ...  بیشتر