حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20552

چکیده
    ترجمه جمله‌های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می‌آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی ...  بیشتر
بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبان‌های فارسی و عربی از منظر دستوری و معنایی
بررسی تطبیقی فعل مجهول در زبان‌های فارسی و عربی از منظر دستوری و معنایی

منصوره زرکوب؛ سارا رضایی

دوره 4، شماره 2 ، آبان 1391، ، صفحه 93-112

چکیده
  فعل از مهم‌ترین مقولات زبان و از ارکان اصلی جمله است که در فارسی و عربی به اقسام گاه مشابه تقسیم می‌شود. یکی از اقسام اصلی فعل که در هر دو زبان هم وجود دارد، فعل مجهول است. گرچه به ظاهر این تسمیه بین دو ...  بیشتر