حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی
حرف شرط «اگر»‌ در دستور زبان فارسی و معادل‌های آن در زبان عربی

سمیه کاظمی نجف آبادی؛ سیدمحمد رضا ابن الرسول؛ منصوره زرکوب

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 27-42

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20552

چکیده
    ترجمه جمله‌های شرطی به دلیل منطبق نبودن ساختار نحوی دو زبان فارسی و عربی، همواره مشکلاتی برای مترجم پدید می‌آورد. یکی از جوانب این دشواری ناشی از انطباق نداشتن ادوات شرط فارسی و عربی است؛ بدین معنی ...  بیشتر