مقایسة ترتیب قصه‌های هفت‎ پیکر نظامی با هفت چاکرای یوگا
مقایسة ترتیب قصه‌های هفت‎ پیکر نظامی با هفت چاکرای یوگا

سمانه جعفری

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 107-124

https://doi.org/10.22108/liar.2022.130160.2050

چکیده
  هفت‎ پیکر ازجمله آثار نمادینی است که چینش و گزینش عناصر و اشخاص داستانی در آن از نظم و ترتیبی نمادین و استعلایی پیروی می‌کند. از بخش‌های مهم این اثر، هفت داستانی است که هفت شب برای بهرام گور تعریف می‌شود. ...  بیشتر
A comparative study of the Eye of the Heart in Islamic Sufism and the Third Eye in Yoga
A comparative study of the Eye of the Heart in Islamic Sufism and the Third Eye in Yoga

Tayyebe Jafari؛ Samaneh Jafari

دوره 12، شماره 2 ، تیر 1399، ، صفحه 83-92

https://doi.org/10.22108/liar.2019.118895.1699

چکیده
  Abstract Trends that have emerged in the epistemological field (of divine and non-divine origin) have commonalities due to the focus on the spiritual dimension of human existence, like the eye of the heart in Islamic Sufism that has similarities with the third eye on Yoga. The most important similarities are the effect of Zikr in the opening of the eye of the ...  بیشتر
پژوهشی در زندگی سراج‌الدین قمری آملی
پژوهشی در زندگی سراج‌الدین قمری آملی

محمدعلی نوری خوش رودباری؛ سمانه جعفری

دوره 12، شماره 1 ، فروردین 1399، ، صفحه 151-166

https://doi.org/10.22108/liar.2020.118496.1678

چکیده
  سراج‌الدین قمری آملی شاعر قصیده‌سرای نیمة دوم قرن ششم و اوایل هفتم هجری قمری است. دیوان شعر او را یدالله شکری تصحیح کرده است. مصحّح دیوان بر آن است که قمری چون ناصرخسرو و سنایی، دو دورة زندگی داشته است؛ ...  بیشتر