بثّ‏ الشکوی در شعر شهریار
بثّ‏ الشکوی در شعر شهریار

یدالله نصراللهی؛ مهدی رمضانی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 201-214

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20577

چکیده
  بثّ‏ الشکوی‌ ‌نوع‌ ادبی‌ جهانی‌‌ است که‌ محتوای‌ آن‌ در میان ادبیات‌ تمامی‌ ملل‌‌، مشترک‌‌ و تاریخچه آن به امتداد عمر بشریت، طولانی است. چون در بثّ‏ الشکوی‏ شاعر از عواطف‌ خود سخن می‏ ...  بیشتر