اختلاف معنا در جناس تام
اختلاف معنا در جناس تام

محمد اجاقی؛ محمد خاقانی اصفهانی؛ محمد رحیمی خویگانی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 17-28

https://doi.org/10.22108/liar.2017.94042

چکیده
  جناس یکی از مهم‌ترین انواع بدیع لفظی است که اختلاف معنا و اشتراک لفظ، دو رکن یا دو شرط تحقق نوع تام آن است. ولی تا کنون بنا به دلایل مختلفی به آن اندازه که درباره همسانی لفظی دو واژه متجانس بحث شده، به ناهمسانی‌شان ...  بیشتر
«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»
«تأکید مجاز» و پیوند آن با «ابهام متن»

امیر صالح معصومی؛ محمد خاقانی اصفهانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 15-26

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20551

چکیده
  «مجاز» از مشهورترین پدیده‌های زبانی در زبان‌شناسی عربی است. یکی از شرایط به کارگرفتن مجاز همراه ساختن آن با «قرینه» است. وظیفه قرینه جلوگیری از برداشت معنی حقیقی از واژه‌ای است که به صورت ...  بیشتر