پرسش بلاغی تشریکی در ادبیات معاصر فارسی
پرسش بلاغی تشریکی در ادبیات معاصر فارسی

مصطفی دشتی آهنگر

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 119-136

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20578

چکیده
  این پژوهش به نقد علم معانی سنتی و کارکرد آن از دیدگاهی نو می­پردازد. از گذشته تا کنون، در کتب بلاغی برای جملات پرسشی، اغراضی را برشمرده‌اند مانند امر، نهی، بیان تحسر، ترغیب و ... این موارد تقریباً معانی ...  بیشتر