نگاهی به عناصر زیبایی شناسانه هفت پیکر نظامی
نگاهی به عناصر زیبایی شناسانه هفت پیکر نظامی

ناهید دهقانی

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 205-218

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21028

چکیده
  هفت‌پیکر یکی از زیباترین منظومه‌های غنایی فارسی است که از دیرباز مورد توجّه و تقلید شاعران قرار داشته است. نظامی، سرایندۀ این منظومه، مانند افلاطون و نوافلاطونیان، زیبایی راستین را مفهومی آسمانی و ...  بیشتر