جنبه‌های نمادین رمان سووشون
جنبه‌های نمادین رمان سووشون

ابراهیم رنجبر

دوره 4، شماره 1 ، فروردین 1391، ، صفحه 93-106

چکیده
  سووشون رمانی است تاریخی، هنری، حماسی، رمزی و رآلیستی با رگه‌هایی از رمانتسیم. بُعد رمزی آن عمق تاریخی-‌ فرهنگی و جنبه فلسفی خاصی به آن داده است. لایه روایی آن داستانی جذاب با مظاهر فرهنگ و تمدن ایرانی ...  بیشتر