شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی
شیوه‌های ساختاری، توضیحی و استنادی بیان معنا در انوار سهیلی

احمدرضا مجرد؛ حمیدرضا فرضی؛ علی دهقان

دوره 11، شماره 1 ، فروردین 1398، ، صفحه 105-114

https://doi.org/10.22108/liar.2018.109666.1326

چکیده
  هدف مقالة حاضر بررسی شیوه‌های طرح و بیان معنا در انوار سهیلی است. با در نظر گرفتن این نکته که نویسندگان نثر فنی از شیوه‌ها و ابزار مختلفی برای طرح و بیان معنا استفاده کرده‌اند، با بهره‌گیری از شیوة توصیفی‌تحلیلی ...  بیشتر
ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ
ریخت‌شناسی منظومۀ گل و نوروز خواجوی کرمانی، براساس نظریۀ ولادیمیر پراپ

حمیدرضا فرضی؛ فرناز فخیمی فاریابی

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 119-132

https://doi.org/10.22108/liar.2017.93862

چکیده
  ریخت‌شناسی قصه‌های عامیانه در سال 1928م. با فرمالیست روسی «ولادیمیر پراپ» آغاز شد‌‌. اساس کار وی بر پایۀ اعمال شخصیت‌های قصه نهاده شده است و در سال‌های اخیر‌‌، یکی از شیوه‌های رایج در تحلیل ساختاری ...  بیشتر