بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی
بررسی چندمعنایی در پسوند اشتقاقی «ین» با تکیه بر متون ادبی

علی اکبر باقری خلیلی؛ روجا آدینه پور باقری

دوره 9، شماره 2 ، شهریور 1396، ، صفحه 67-82

https://doi.org/10.22108/liar.2017.21770

چکیده
  واژة مشتق در دستورهای مبتنی بر نظریة ساختاری آن است که از یک تکواژ آزاد و دست کم یک وند ساخته شده­ باشد. بر اساس این نظریه، پایه­واژة کلمات مشتق الزاماً فعلی نیست و می­تواند اسمی و وصفی و... نیز باشد. ...  بیشتر
قیدهای آغازین‌، عنصری از الگوی وصفی- روایی در شعرِ نیما
قیدهای آغازین‌، عنصری از الگوی وصفی- روایی در شعرِ نیما

علی اکبر باقری خلیلی؛ امیر حسین بهمنی

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 33-46

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20566

چکیده
  قید به سبب جایگاه لغزانش در جمله‌، کارکردهای گوناگونی دارد‌. در شعر سنتی‌، جایگاه قید در بیت‌، مقیّد به چارچوب تساوی مصراع‌ها و نظام قافیه است؛ اما جایگاه قید در شعر نو محدودیّت شعر سنّتی را ندارد‌. ...  بیشتر