بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی
بررسی کاربرد صفت در حملۀ حیدری میرزا محمد باذل مشهدی

مجتبی حمزه ای؛ علیرضا محمودی؛ محمد مجوزی

دوره 14، شماره 2 ، تیر 1401، ، صفحه 33-52

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131106.2080

چکیده
  کتاب حملۀ حیدری اثر میرزا محمد باذل مشهدی، از برجسته‌ترین حماسه‌های دینی فارسی در قرن دوازدهم هجری است. این حماسۀ منظوم دربارۀ غزوات پیامبر اسلام (ص) و جنگ‌های حضرت علی (ع) به نظم درآمده ‌است. کاربرد ...  بیشتر
بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف
بررسی کاربرد استعاره در تاریخ وصاف

علیرضا محمودی

دوره 7، شماره 1 ، فروردین 1394، ، صفحه 103-120

چکیده
  این پژوهش با هدف نمایاندن هرچه بیشتر زیبایی­های ادبی کتاب تاریخ وصّاف صورت پذیرفته است. این اثر که در عالم ادب کمتر شناخته شده است، از جملۀ برجسته­ترین آثار نثر فنی تاریخی است که نگارندۀ آن یعنی وصاف‌الحضره ...  بیشتر