نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها
نقد کهن‌الگویی: نظریّه‌ها و رویکردها

رضا جمشیدی؛ قاسمی پور قدرت؛ اسد آبشیرینی

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 09 اردیبهشت 1402

https://doi.org/10.22108/liar.2023.136241.2222

چکیده
  با این که نزدیک به صد سال است که نقد کهن‌الگویی در تحقیقات ادبی-هنری کاربرد دارد و در ادبیات فارسی نیز، به‌ویژه از سال ۱۳۸۰ به بعد پژوهش‌های فراوانی برمبنای آن صورت گرفته؛ اما آن‌چنان که بایسته است، ...  بیشتر
مقامه و پیکارسک: آیا سبک داستان‌نویسی پیکارسک از مقامه‌‌نویسی تأثیرپذیر بوده است؟
مقامه و پیکارسک: آیا سبک داستان‌نویسی پیکارسک از مقامه‌‌نویسی تأثیرپذیر بوده است؟

محمود بشیری؛ رضا جمشیدی

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 49-64

https://doi.org/10.22108/liar.2018.100347.1005

چکیده
  برخی معتقدند روایات پیکارسک در ادبیات اروپایی براساس مقامه‌نویسی در ادب عربی و فارسی شکل گرفته است. مقامه نوعی مجلس‌گویی است که در آن قصه‌ها و حکایاتی با نثر مصنوع و مسجع و در موضوعات گوناگون بیان می‌شود. ...  بیشتر