نویسنده = سید کاظم موسوی
بررسی روان‌شناختی شخصیت فریدون و ضحاک براساس نظریة شخصیت آبراهام مزلو

دوره 13، شماره 1، فروردین 1400، صفحه 129-150

10.22108/liar.2021.125198.1929

فخری زارعی؛ سیدکاظم موسوی؛ علی محمدی آسیابادی


ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول

دوره 8، شماره 4، دی 1395، صفحه 113-130

10.22108/liar.2016.21202

سید کاظم موسوی؛ مریم بهزادنژاد؛ آرمینا سارکسیان


سبک شناسی تاریخ بلعمی

دوره 8، شماره 1، خرداد 1395، صفحه 55-64

10.22108/liar.2016.20554

علی محمدی آسیابادی؛ سید کاظم موسوی؛ طیبه صابری