تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی
تداوم تصویر در محور عمودیِ قصاید خاقانی، مختصه‌ای سبکی

سید جواد مرتضایی؛ سید محسن حسینی وردنجانی

دوره 8، شماره 1 ، خرداد 1395، ، صفحه 65-78

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20555

چکیده
  هدف از این پژوهش بررسی ویژگی‌‌های تصویر در قصاید خاقانی- از شاعران سرآمد پارسی‌گو و صاحب سبک- است. خلق تصاویر بدیع، شگرف و معماگونه آن هم در روزگاری که کوشش شاعران، بیشتر در تقلید، تلفیق و تکرار مضامین ...  بیشتر