مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه
مقایسه توازن موسیقایی و معنایی ردیف در غزلیات سعدی و عماد فقیه

مریم خلیلی جهانتیغ؛ محمد بارانی؛ مهدی دهرامی

دوره 2، شماره 1 ، خرداد 1389، ، صفحه 17-30

چکیده
  ردیف را می‌‌‌توان ابزار ایجاد موسیقی و تکمیل یا تأکید معنا دانست و آن را در دو حوزه معنایی و موسیقایی بررسی کرد. در حوزه نخست، از آنجا که معنای ردیف پیوندی پنهانی با روحیه شاعر دارد، می‌تواند نشان دهنده ...  بیشتر