تأملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی
تأملی در تحول مناظره از درخت آسوریک تا اشعار نیمایی

نرگس محمدی بدر؛ هاشم مهدی زاده

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 179-190

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20575

چکیده
  در مقالۀ حاضر، نوع ادبی مناظره، از ابتدای شکل‌گیری تا روزگار نیما، بررسی و علل تکامل و توسعۀ آن تحلیل و تببین شده است. مناظره نوعی بیان هنرمندانه است که به طور غیرمستقیم، خواننده را به خود جلب می‌کند ...  بیشتر