نویسنده = ������������ ����������������
بررسی زبانی شعر دفاع مقدّس

مقالات آماده انتشار، پذیرفته شده، انتشار آنلاین از تاریخ 26 مهر 1402

10.22108/liar.2023.138234.2286

یوسف کرمی چمه؛ مرتضی هاشمی؛ میثم احمدی


کاربرد صفت در شعر معاصر

دوره 9، شماره 2، شهریور 1396، صفحه 1-16

10.22108/liar.2017.21765

لیلا کردبچه؛ حسین آقاحسینی؛ سیدمرتضی هاشمی