نویسنده = محمدرضا صالحی مازندرانی
بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

دوره 11، شماره 4، دی 1398، صفحه 97-114

10.22108/liar.2019.119922.1739

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه


موسیقی کناری در رباعیات مولانا

دوره 8، شماره 3، مهر 1395، صفحه 1-14

10.22108/liar.2016.20584

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری