بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی
بررسی و تحلیل سروده‌های زن‌ستیزانه و زن‌ستایانة شاهنامة فردوسی

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ نصرالله امامی؛ نعیم مراونه

دوره 11، شماره 4 ، دی 1398، ، صفحه 97-114

https://doi.org/10.22108/liar.2019.119922.1739

چکیده
  ادبیات هر ملتی متأثر از فرهنگ و باورهای اجتماعی است و تأثیر اجتماع بر ادبیات، امری مسلّم است. زن که نیمی از پیکرة اجتماع بشری است، در شکل‌های مختلفی ازقبیل: زن در شکل نوعی خود، مادر، دختر، معشوق، و ممدوح ...  بیشتر
موسیقی کناری در رباعیات مولانا
موسیقی کناری در رباعیات مولانا

محمدرضا صالحی مازندرانی؛ پروین گلی زاده؛ نصرالله امامی؛ سعاد سواری

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 1-14

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20584

چکیده
  یکی از عوامل موسیقی­ بخش در شعر، موسیقی کناری است که مهم­ترین جلوه­های آن قافیه و ردیف است. مولانا در کاربرد قافیه و ردیف در رباعی­های خود شگفتی­های زیادی از خود نشان داده است. درواقع وی به بار ...  بیشتر