معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه
معرفی و بررسی ویژگی‌های زبانی حماسۀ مذهبی صحیفۀ قاصریه

حمیدرضا خوارزمی؛ سید امیر جهادی حسینی

دوره 13، شماره 2 ، تیر 1400، ، صفحه 19-38

https://doi.org/10.22108/liar.2021.126770.1963

چکیده
  صحیفۀ قاصریه سرودۀ غلامرضا قاصر کرمانی از شاعران دورۀ قاجاری، در پنج مقصد است: مقصد نخست به حسب حال نویسنده، مقصد دوم شهادت اطفال در حادثۀ عاشورا، به‌خصوص طفلان مسلم، عبدالله بن حسن و علی‌اصغر، مقصد ...  بیشتر
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل
بررسی متن شناسی و سبکی «نورس چمن» در فنّ ترسّل

سید امیر جهادی؛ حمیدرضا خوارزمی

دوره 9، شماره 4 ، دی 1396، ، صفحه 79-90

https://doi.org/10.22108/liar.2018.94127.0

چکیده
  کتابت و دبیری در شمار مشاغل شریف و ارزشمند دیوانی است و از دیرباز نقشی مهم و محوری در دواوین سلطنت و خلافت و به موازات آن به گونه­ای غیر‌رسمی در اجتماع ایفا کرده­است. کاتبان و منشیان برای این فنّ شریف، ...  بیشتر