ارزیابی تحلیلی پژوهش‌های حوزۀ مطالعاتی فن بیان در نشریۀ علمی فنون ادبی
ارزیابی تحلیلی پژوهش‌های حوزۀ مطالعاتی فن بیان در نشریۀ علمی فنون ادبی

شیرزاد طایفی؛ سمانه منصوری آلهاشم

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 47-64

https://doi.org/10.22108/liar.2021.130718.2069

چکیده
  نشریات علمی، محور کلیدی در انتقال و گسترش دانش در زمینه‌های مختلف مطالعاتی محسوب می‌شوند و ارتقا و اعتلای امر پژوهش وامدار فعالیت‌هایی است که در این نشریات انجام می‌گیرد؛ بنابراین رویکردهای تحلیلی ...  بیشتر