بررسی هویّت «ابوالفرجبن جوزی» بنابر اشارات سعدی در گلستان
بررسی هویّت «ابوالفرجبن جوزی» بنابر اشارات سعدی در گلستان

لقمان محمودپور

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 169-184

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21025

چکیده
  سعدی در گلستان اشاره کرده که تحت تربیت « ابن جوزی » قرار گرفته است. برخی گفته اند ابن جوزی مذکور، ابن جوزی اول ( متوفای 597 ) نیست، بلکه نوه ی اوست که همان نام را داشته و در سال 656 کشته شده است. برای اثبات ...  بیشتر