بررسی روابط متقابل تغزل سعدی و موسیقی آوازی ایران
بررسی روابط متقابل تغزل سعدی و موسیقی آوازی ایران

ذوالفقار علامی؛ محیا ستوده نیا

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 85-99

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20569

چکیده
  فرم‌های شعر فارسی ـ حداقل از زمان رودکی تاکنون ـ نقش عمده‌ای در شکل‌گیری موسیقی آوازی ایران ایفا کرده است. در اغلب آوازهای ایرانی، از روزگاری که بر روی صفحه‏های گرامافون ضبط می‌شده تا امروز، رد و ...  بیشتر