ریشه شناسی واژه ترجمه
ریشه شناسی واژه ترجمه

علیرضا دل افکار

دوره 8، شماره 2 ، تیر 1395، ، صفحه 155-164

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20573

چکیده
  در این مقاله تلاش شده است تا با توجه به شواهد و مدارک، خاستگاه واژۀ ترجمه و چگونگی صورت و معنای آن تحقیق شود. پژوهش‌های انجام‌شده نشان می‏دهد که واژه‏ ترجمان که ترجمه نیز از مشتقات آن است از دو منشأ ...  بیشتر