بررسـی ساخت کلان (چارچوب فکری‌‌) دیوان پروین اعتصامی بر اساس رویکرد زبان‏‎‌‎شناختی صورتگرا
بررسـی ساخت کلان (چارچوب فکری‌‌) دیوان پروین اعتصامی بر اساس رویکرد زبان‏‎‌‎شناختی صورتگرا

ایوب انصاری؛ علیرضا شانظری؛ سید علی سراج

دوره 10، شماره 3 ، مهر 1397، ، صفحه 17-30

https://doi.org/10.22108/liar.2017.100115.0

چکیده
  هدف از این پژوهش مطالعۀ چارچوب فکری-صوری دیوان پروین اعتصامی با تکیه بر اصول یکی از شاخه­های زبان­شناسی است. زبان‌شناسی، مطالعه علمی و بررسی‌‌ متنی و گفتمانی زبان است و همچون سایر علوم تقسیمات و ...  بیشتر
سبک مرثیه های خاقانی
سبک مرثیه های خاقانی

علیرضا شانظری

دوره 7، شماره 2 ، بهمن 1394، ، صفحه 139-156

چکیده
    مرثیه بر اشعاری اطلاق می‌شود که در ماتم گذشتگان سروده شده باشد. از لحاظ نوع ادبی، مرثیه را جزء اشعار غنایی به حساب می‌آورند. مرثیه ممکن است در هر قالبی سروده شده باشد؛ اما قالب قصیده پرکاربردترین ...  بیشتر