بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو
بررسی تأویل در اشعار ناصرخسرو

احمد امیری خراسانی؛ زهرا انجم شعاع

دوره 8، شماره 3 ، مهر 1395، ، صفحه 15-28

https://doi.org/10.22108/liar.2016.20585

چکیده
  مذاهب، از دیرباز علاوه بر شباهت­ها، تفاوت­هایی با هم داشته­اند که منجر به جدال بین آنها شده است. در این میان، اسماعیلیّه همانند فرقه‌های دیگر اسلامی، دارای اصول و فروع مشترک و بعضاً متفاوت با سایر ...  بیشتر