ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول
ساختار اسطوره ای در گنبد سیاه هفت پیکر: بررسی نظریه سفر قهرمان در گنبد اول

سید کاظم موسوی؛ مریم بهزادنژاد؛ آرمینا سارکسیان

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 113-130

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21202

چکیده
  توجه به شباهت­های اساطیر و داستان­ها، پژوهشگران را به کشف ساختارهای اسطوره­ای مشترک میان آن­ها راهنمایی کرده­است؛ الگوهایی که با تنوعی نامحدود در آثار ادبی و هنری تکرار می­شوند. «سفر قهرمان» ...  بیشتر