مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی
مطالعات ترجمه و ادبیات تطبیقی: ایده ای نویافته در مقامات حمیدی

نیکو پریمی؛ مرتضی زارع برمی؛ رضا قنبری عبدالملکی

دوره 13، شماره 4 ، دی 1400، ، صفحه 167-186

https://doi.org/10.22108/liar.2022.131662.2092

چکیده
  پژوهش حاضر به‌منظور یافتن نشانه‌ای از ایده‌های بومی فن ترجمه، «مقامات حمیدی» اثر قاضی حمیدالدین بلخی را مطالعه و بررسی کرده است. بدیهی است که تاریخ مطالعات ترجمه به سه دورۀ پیشازبانی (لفظ به لفظ)، ...  بیشتر
بررسی تحلیلی ساختار روایت در شعر «مسافر» بر اساس الگوی ریخت‌شناسی
بررسی تحلیلی ساختار روایت در شعر «مسافر» بر اساس الگوی ریخت‌شناسی

رضا قنبری عبدالملکی

دوره 8، شماره 4 ، دی 1395، ، صفحه 191-206

https://doi.org/10.22108/liar.2016.21339

چکیده
  نظریۀ ریخت­ شناسی از جمله نظریه ­هایی است که در زمینۀ تحلیلِ ساختاری آثار ادبی بسیار کارآمد است. اهمیت این نظریه سبب شد تا با رویکرد به آن، شعر «مسافر» از سهراب سپهری به لحاظ شکل­ شناختی مطالعه ...  بیشتر